ДОКУМЕНТИ

За погребение нов гроб е необходимо:

 • 1. Лична карта на починалия – оригинал
 • 2. Съобщение за смърт – оригинал
 • 3. Молба за ново гробно място

За погребение в стар наследствен гроб е необходимо:

 • 1. Лична карта на починалия – оригинал
 • 2. Съобщение за смърт – оригинал
 • 3. Квитанция за платено гробно място
 • 4. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място – оригинал
 • 5. Декларация за поддръжка на старо гробно място

За Кремация е необходимо:

 • 1. Лична карта на починалия – оригинал
 • 2. Съобщение за смърт – оригинал
 • 3. Разрешително за кремация
 • 4. Документ за родствена връзка или семейно положение от най-близкия родственик-оригинал
 • 5. Декларация за съгласие от най-близкия родственик

Документи за полагане на урна в старо наследствено място

 • 1. Квитанция за платено гробно място
 • 2. Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
 • 3. Декларация за поддържка на старо гробно място

За повече информация обадете се на дежурните телефони 0888 46 13 79

Важно: урните могат да се съхраняват и в дома на близките.